Sunday, January 14, 2007

తేనెగూడు ప్రకటన: ఇప్పుడు చిత్రములు కూడా కనిపిస్తాయి - January 13, 2007

మిత్రులందరికి నమస్కారములు,

ఈ రొజు తేనెగూడు లో రెండు కొత్త మార్పులు చేసాము.
1. ఇప్పుడు బ్లాగులలోని బొమ్మలు కూడా కనిపిస్తాయండి
2. ఇంటి పుటములో వ్యాసములు 15 నుకు బదులు 50 కనిపిస్తాయి.

ధన్యవాదములు
తేనెగూడు టీం
--

No comments: